TANKOVANIE ADBLUE


AdBlue je potrebné pre všetky tažké nákladné vozidlá (nákladné vozidlá, autobusy a autokary) vyrobené po 1. októbri 2006, keď vstúpila do platnosti norma Euro IV.

Na dosiahnutie oboch emisných limitov Euro IV (október 2006) a Euro V (október 2009) si väčšina výrobcov nákladných vozidiel vybrala technológiu SCR (Selective Catalytic Reduction = Selektívna katalytická redukcia) používajúcu AdBlue.

Motory s technológoiu SCR musia byť prevádzkované s AdBlue: ak je nádrž AdBlue prázdna, palubný diagnostický systém (ODB) obmedzí výkon motora.

Táto elektronická ochrana zabezpečí, že emisie oxidov dusíka ostanú pod limitom stanoveným zákonom.

Čo je AdBlue?


AdBlue je 32,5% roztok močoviny a deionizovanej vody, ktorý vyžadujú skoro všetky nákladné vozidlá, autobusy a autokary, ktoré sú prevádzkované v Európe.

Taktiež niektoré ľahké vozidlá vyrobené v posledných 2 rokoch vyžadujú AdBlue (Mercedes, Audi, Mazda, VW, atď.).

AdBlue je kľúčovým produktom pre vozidlá používajúce technológiu SCR, technológiu ktorá znižuje toxické emisie, obzvlášť oxidov dusíka.

AdBlue nie je ani palivom používaným na spaľovanie, ani aditívom, nie je dokonca ani miešané s naftou, ale sa vstrekuje do výfukového systému, aby vyvolalalo chemickú reakciu. Je to netoxická tekutina, čistá ako voda, ktorá je bezpečná na manipuláciu a neškodí životnému prostrediu.

AdBlue sa vyrába podľa prísnych priemyselných procesov, v súlade s oboma normami DIN 70070 a ISO 22241.


Čo je SCR? (Selective Catalytic Reduction) = selektívna katalytická redukcia)


SCR - selektívna katalytická redukcia je technológia, ktorá podstatne znižuje emisie oxidov dusíka z výfukových plynov a používa sa na dodržiavanie oboch noriem Euro IV a Euro V. systém SCR používa AdBlue a kovový katalyzátor, namontovaný vo výfuku vozidla, na zníženie oxidov dusíka na vodnú paru a atmosférický dusík. Táto reakcia sa uskutoční po spaľovaní vo výfukovom systéme.

Zvyčajne sa dosiahne viac ako 80% zníženie emisií oxidov dusíka a vodičovi to umožní dosiahnuť plný výkon motora. Nastavenie motora na maximálny výkon (maximálnu účinnosť) umožňuje dosiahnuť odhadovanú 5-8% úsporu paliva.

Čo je Euro IV a Euro V?


Európska komisia stanovila prostredníctvom noriem Euro IV a Euro V limity na znečiťovanie vozidlami. Právne predpisy sú záväzné a platia pre všetky vozidlá nad 3,5 t zaregistrované v Európskej únii od dátumu zavedenia.

Zaručená kvalita

Čistota AdBlue je nevyhnutná a môže byť zaručená len plne kontrolovanou sieťou dodávateľov, od výroby až po skladovanie.

V skutočnosti sú SCR katalyzátory extrémne citlivé na kontamináciu a v prípade použitia nečistej AdBlue môžu utrpieť nezvratné a nákladné škody.

Ak dôjde ku škodám na vozidle z dôvodu nesprávneho pužívania AdBlue, záruka na vozidlo môže byť výrobcom vyhlásená za neplatnú.

Nákup AdBlue na čerpacej stanici Šepex s.r.o. oboma spôsobmi, v kanistroch alebo tankovaním, je určite tá správna voľba.