KVALITNÉ ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ SLÚŽBY


Ponúkame komplexné vedenie účtovníctva pre malé i veľké obchodné spoločnosti vrátane komplexného vedenia mzdovej a personálnej agendy.


Účtovníctvo bude vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty, zákona o cestovných náhradách, zákonníka práce, správe daní a poplatkov a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.


Ušetrite svoj čas, mzdové náklady na zamestnancov, náklady na kancelársky materiál, účtovný software, odborné školenia a literatúru. Zamerajte sa na svoje podnikanie, účtovníctvo a personálnu agendu nechajte na nás.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA


- vedenie podvojného účtovníctva
- spracovanie priznania k DPH, k cestnej dani, k DzPPO
- spracovanie priznania k dani z príjmov FO
- spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku
- spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický a Colný úrad
- vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu
- vypracovanie knihy jázd – aj individuálne
- individuálny prístup a diskrétnosť samozrejmosťou
- rekonštrukcia účtovníctva


MZDOVÁ AGENDA


- komplexné spracovanie mzdovej agendy
- evidencia miezd zamestnancov
- spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR
- vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
- spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- spracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia…)