GENERÁLNE OPRAVY MOTOROV A PREVODOVIEK

Náš servis je vybavený špeciálnym náradím, ktoré nám spolu s naším vyškoleným personálom umožňujú rýchle odstránenie závady v odbornej kvalite.

Pre zabezpečenie kvalitného servisu značiek, je náš servis vybavený vyškoleným personálom s viac ako s 15 ročnou praxou. Náš servis je vybavený špeciálnym náradím a diagnostickými zariadeniami, ktoré nám spolu s naším vyškoleným personálom umožňujú aby bola vykonaná rýchla diagnostika poruchy a tým aj rýchle odstránenie závady v odbornej kvalite.


  • opravy motorov všetkých značiek
  • opravy prevodoviek, prevažne ZF
  • diagnostika systémov
  • výmena spojok
  • opravy diferenciálov

KONTAKT:

E-Mail: servis@setamotor.sk

Tel.č.: (+421) 0907 570 880