Nákladné vozidlá rôznych značiek potrebujú neustálu kontrolu a údržbu, aby boli prevádzky schopné čo najdlhšie. Jednou z nich je aj kontrola a výmena prevádzkových kvapalín, filtrov a mazacích tukov.


Prevádzkový servis vozidiel podľa predpisov a servisných intervalov daných výrobcom vozidla sa skladá z nasledujúcich činností:

 • Výmeny motorového oleja.
 • Výmeny filtrov / oleja, vzduchu, paliva, klimatizácie
 • Výmeny filtra vysúšača vzduchu v brzdovom systéme.
 • Výmeny oleja v nábojoch náprav.
 • Výmena oleja a filtra hydraulického systému
 • Vizuálnej kontroly tesnosti palivovej, vzduchové a hydraulickej sústavy.
 • Celkového premazanie podvozku.
 • Kontrola stavu a napnutia rozvodových remeňov, plochých a klinových
 • Celkovej mazanie podvozku.
 • Kontrola opotrebenia brzdových kotúčov, brzdového obloženia a čeľustí.
 • Vedenie histórie prevádzkového servisu a opráv vozidiel v informačnom systéme.

KONTAKT:

E-Mail: servis@setamotor.sk

Tel.č.: (+421) 0907 570 880