PLNENIE KLIMATIZÁCIE


Klimatizácia zabezpečuje pohodlie a komfort vodiča v priestore kabíny, udržuje ideálnu teplotu a vlhkosť vzduchu nastavenú vodičom. Pri prevádzke klimatizácie, hlavne v letnom období, dochádza k najväčšej poruchovosti komponentov klimatizácie. Preto odporúčame pred letom si dať systém klimatizácie skontrolovať, aby bol prevádzky schopný keď to potrebujete.


  • diagnostika a plnenie klimatizácie
  • výmena všetkých komponentov
    (kompresor, výparník, vysušovací filter, potrubia)
  • výmena oleja kompresora
  • kontrola úniku chladiva
  • tlakovanie systému
  • výmena kabínového filtra
  • montáž nezávislých klimatizácii

KONTAKT:

E-Mail: servis@setamotor.sk

Tel.č.: (+421) 0907 570 880